Veilig ondernemen

In Huizen is er aandacht voor veilig ondernemen op bedrijventerreinen en in winkelcentra. Daarom is er het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In KVO-projecten werken ondernemers, politie, gemeente, brandweer en andere relevante partijen actief samen. Zij slaan de handen ineen om de veiligheid van een gebied te vergroten. Criminaliteit en overlast worden aangepakt, de inrichting van het gebied wordt verbeterd en schoon gehouden. Ondernemers worden gestimuleerd om hun eigen terrein te onderhouden en goed te beveiligen, bijvoorbeeld met verlichting.

Het doel

Het doel van een KVO-project? Een gebied schoon, heel en veilig krijgen én houden. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen en voor winkelgebieden. Bedrijventerrein ’t Plaveen, winkelcentrum Oostermeent en het Hart van Huizen hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft effect. Auto- en fietsdiefstallen nemen af, inbraken verminderen en het aantal winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken daalt. Belangrijk is ook dat ondernemers, medewerkers en winkelend publiek zich veiliger voelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling BAJZ van de gemeente.