Thermometer vernielingen

Thermometer vernielingen

Vernielingen in Huizen worden in kaart gebracht door middel van de ‘thermometer vernielingen’. Op basis van de ‘thermometer’ kan de gemeente gericht actie ondernemen om vernielingen te verminderen en te voorkomen. Het doel is om preventieve maatregelen te nemen en de pakkans van daders te vergroten. Dit gebeurt in samenwerking met de politie, brandweer, buurtcoaches en jongerenwerkers. Drie keer per jaar wordt de ‘thermometer vernielingen’ gepubliceerd.

Schade in de afgelopen jaren

Totaal schadebedrag 

Eerste helft 2012 € 15.491,-
Tweede helft 2012 € 11.970,-
Eerste helft 2013 € 21.029,-
Tweede helft 2013 € 17.895,-
Eerste helft 2014 € 15.424,-
Tweede helft 2014 € 17.531,-
Eerste helft 2015 € 30.104,-
Tweede helft 2015 € 18.415,-
Eerste helft 2016 € 31.758,-
Tweede helft 2016 28.016,-
Eerste helft 2017 € 20.158,-
Tweede helft 2017 € 24.654,-
Eerste helft 2018 € 12.801,-

Door de jaren heen zijn de drie grootste schadeposten: schade aan ruiten en gebouwen, graffiti en vernielde afvalbakken.

Overzicht vernielingen oud en nieuw

2011- 2012 € 9.800,-
2012- 2013 € 15.548,-
2013- 2014 € 27.290,-
2014- 2015 € 24.360,-
2015- 2016 € 39.770,-
2016- 2017 9.450,-
2017-2018 € 6.000,-

Meld vernielingen

De gemeente en de politie vragen u om vernielingen zo snel mogelijk te melden. Zo kunnen daders worden gepakt en kunnen we de kosten op hen verhalen. Is de dader nog in de buurt? Bel 112. Naderhand: 0900 88 44 of 0800 70 00 (anoniem).