Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

 • Algemene informatie

  U heeft een Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig:

  • als u garant wilt staan voor de eventuele kosten of schulden voor een visumplichtig vreemdeling die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling);
  • als u onderdak wilt geven aan een visumplichtig vreemdeling (logiesverstrekking);
  • als er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking.

  U kunt het formulier downloaden op de website van de IND. Of u maakt een afspraak bij Burgerzaken en u krijgt het formulier tijdens de afspraak. U vult het formulier in en vervolgens laat u het formulier legaliseren door de gemeente waar u woont.

  Let op: U zet uw handtekening pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. Dit geldt ook voor de handtekening van een eventuele partner. De gemeente plaatst op bladzijde 3 van het formulier een handtekening/stempel. Hiermee wordt vastgesteld dat de handtekeningen op het formulier van de logiesverstrekker en/of garantsteller (en eventueel zijn/haar partner) zijn gecontroleerd. 

  • De garantverklaring is 3 maanden geldig.

  Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

  Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Meenemen

  U neemt naar de afspraak mee:

  • een geldig legitimatiebewijs; dit geldt ook voor een eventuele partner
  • een ingevuld aanvraagformulier waar u nog geen handtekening onder heeft gezet. (U kunt dit formulier ook tijdens de afspraak krijgen).
  • voldoende contant geld of uw pinpas

  LET OP: de handtekening zet u bij een van de loketten van Burgerzaken, in het bijzijn van een baliemedewerker.

 • Kosten

  Legalisatie handtekening: € 13,80 (kosten 2020).

 • Beslistermijn

  De gemeente legaliseert direct uw handtekening. Daarna krijgt u het formulier meteen weer mee.