Openingstijden

De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Algemeen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

  • Wij werken alleen op afspraak.
  • We concentreren onze dienstverlening in de ochtend. Omdat we in kleine teams werken, die niet gelijktijdig op kantoor zijn.
  • Vanaf 12.30 uur is het gemeentehuis gesloten voor bezoekers, tenzij u een afspraak heeft. Als u zich meldt via het telefoonnummer van de persoon waarmee u een afspraak heeft, dan wordt u opgehaald. 

Houd onze pagina www.huizen.nl/corona goed in de gaten voor het laatste nieuws. 

Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt volledig op afspraak, van maandag tot en met vrijdag. De avondopenstelling op woensdag is vervallen. Ook voor het afhalen van documenten heeft u een afspraak nodig.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Die afspraken vinden telefonisch of per e-mail plaats. Om een afspraak te maken, mailt u naar omgeving@huizen.nl of belt u naar 14 035. Ook voor het inzien van vergunningen en besluiten of een telefonisch overleg moet u een afspraak maken via omgeving@huizen.nl of 14 035.

Werk, inkomen, welzijn en zorg

Het advies- en informatiepunt is bereikbaar op (035) 52 81 247. Mensen die een vaste contactpersoon hebben, kunnen die persoon bereiken via het mobiele nummer dat zij hebben gekregen. En verder:

  • Het inloopspreekuur in de ochtenden in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren vervalt.
  • Huisbezoeken en afspraken op het gemeentehuis worden uitgesteld, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn.
  • Trainingen en groepsbijeenkomsten worden uitgesteld. Deelnemers krijgen daarvan bericht.

Gemeentelijke belastingen

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

Meer informatie over onze aangepaste dienstverlening.