Kerngegevens

Inwoners

Inwoners 2017 2018 2019
Inwoners op 1 januari 41.382 41.368 41.276
Geboorten 359 349
Overlijden 389 436
Vestiging in Huizen 2.238 2.001
Vertrek uit Huizen 2.221 2.006
Groei/daling inwonersaantal -13 -92
Aantal inwoners op 31 december 41.368 41.276
Nederlandse nationaliteit 40.041 39.769
Niet-Nederlandse nationaliteit 1.341 1.507

Omgeving

Omgeving 1 oktober 2018
Aantal woningen 18.964
Oppervlakte 2.333 ha
Lengte van de wegen 258,8 km
Lengte van de fietspaden 51,6 km
Openbaar groen 213 ha
Lengte van de waterwegen 2.8 km