Toelichting welzijn kinderen (Nieuwsbericht, 1 september 2014)

“Als burgemeester ben ik er voor de Huizer inwoners. Mijn zorg is dan ook absoluut bij het welzijn en de veiligheid van de betrokken kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om de kinderen van de twee gezinnen voorlopig onder toezicht te stellen. Het welzijn van deze kinderen staat daarbij voorop. Ik heb de Raad voor de Kinderbescherming op het hart gedrukt om bij het onderbrengen van de kinderen rekening te houden met de cultuur en achtergrond van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat zij in een omgeving zijn die past bij hun culturele achtergrond, en waar daarnaast aandacht en zorg voor hen is. De Raad voor de Kinderbescherming heeft mij verzekerd dat zij voor nu verblijven op een adres dat aansluit bij de zorg die zij nodig hebben. In verband met de privacy van de kinderen worden er geen mededelingen gedaan over waar de kinderen verblijven. Ik weet wel dat het goed met hen gaat.”

Fons Hertog,
Burgemeester