Toelichting op paspoorten Huizer gezinnen (Nieuwsbericht, 1 september 2014)

Afgelopen zaterdag 30 augustus heeft de politie in het kader van onderzoek de paspoorten ingenomen van twee gezinnen uit Huizen. 

Gelijktijdig liep de procedure om paspoorten vervallen te verklaren. Het gaat hierbij om de paspoorten van de vier meerderjarige gezinsleden van de betrokken gezinnen. Het vervallen verklaren van paspoorten is een bevoegdheid van de burgemeester, op grond van artikel 23 van de Paspoortwet. Het vervallen verklaren van een paspoort betekent dat volwassenen niet meer beschikken over een paspoort en er geen nieuw paspoort kan worden uitgegeven.