Informatie over radicalisering (Nieuwsbericht, 14 april 2015)

Op televisie, in kranten en op internet wordt veel aandacht besteed aan het probleem van extremistische radicalisering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ziet het uitreizen en de terugkeer van Syriëgangers als ‘een duurzame dreiging voor de Nederlandse rechtsorde en veiligheid’. Dit schrijft Minister Opstelten op 30 juni 2014, in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderwerp van deze brief was de ‘Integrale aanpak van het Jihadisme’. Ook in Huizen speelt deze problematiek.

Vragen, zorgen of informatie? Meld dit.

Als het gaat om de effectieve aanpak van extremistische radicalisering, dan sluit Huizen aan bij andere gemeentes in Nederland waar dit speelt. “Uiteraard is er ook nauw overleg met het ministerie. Maar voor een goede aanpak hebben we ook u nodig, als inwoner. Heeft u vragen? Ziet u iets, hoort u iets, of valt u iets op in uw woonomgeving of op straat? Meld dit dan bij de gemeente. U kunt ook bij ons terecht met eventuele vragen of zorgen. Al deze informatie bekijk ik persoonlijk.” aldus burgemeester Hertog.

Contact met de gemeente

  • Heeft u vragen of informatie? Belt u tijdens kantooruren naar (035) 528 14 28 (afdeling Veiligheid). Of stuur een e-mail naar gemeente@huizen.nl.
  • Is er een acute situatie? Meld dit dan zoals gebruikelijk bij de politie via 0900 88 44. En bij spoed via 112.

Handige links

  • Hulplijn radicalisering van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. SMN.nl, tel: 06 – 81 89 35 29