Gebeurtenissen rond radicalisering in Huizen (Nieuwsbericht, 10 september)

De afgelopen week is de gemeente Huizen veel in het nieuws. De start van de gebeurtenissen was vrijdag 29 augustus. Die dag zijn burgemeester Hertog, het Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming ingelicht, middels een ambtsbericht; een bericht van de AIVD. Daarin stond vermeld dat er sterke aanwijzingen zijn dat twee gezinnen uit Huizen voorbereidingen treffen om zich te vestigen in Syrië. Als gevolg daarvan, en op verzoek van de minister, heeft de burgemeester de paspoorten van de vier volwassenen laten vervallen, zodat zij niet kunnen uitreizen. 

Landelijk samenwerken, gezamenlijk optreden

Landelijk wordt er krachtig samengewerkt in het belang van de veiligheid en de strijd tegen terrorisme. Daarbij hoort ook: mensen behoeden voor uitreizen om zich te voegen bij een terroristische organisatie. Om die reden is er op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus snel, gezamenlijk en krachtig opgetreden. Dit gebeurde ook in het belang van de veiligheid van de betrokken kinderen. Elke betrokken organisatie deed dit vanuit zijn eigen rol: het Openbaar Ministerie als het gaat om strafrecht, de Raad voor de Kinderbescherming gaat over de uithuisplaatsing van de kinderen en de burgemeester vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. 

Wat er gebeurde

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus zijn vier volwassenen aangehouden. De betrokken kinderen uit de gezinnen zijn toen ondergebracht op veilige adressen. Op donderdag 4 september zijn de vier verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten om drie van de vier verdachten heen te zenden. Het gaat om twee vrouwen en één man. Een van de mannen wordt langer vastgehouden. De andere drie personen zijn weer thuis. Op maandag 8 september zijn ook alle betrokken kinderen weer thuisgekomen. Ondertussen loopt het onderzoek in deze zaak nog, geleid door het Openbaar Ministerie. 

Rust in Huizen

De focus van burgemeester Hertog ligt bij het welzijn van alle inwoners van Huizen. De burgemeester is zeer nauw betrokken bij alles wat er rond dit thema gebeurt. Wat voorop staat is rust, voor alle Huizers. Via de politie, wijkagenten en medewerkers van de gemeente wordt steeds goed gekeken hoe de sfeer is. En of er inwoners zijn met zorgen of vragen. Mocht dat zo zijn, dan gaat de gemeente met deze mensen in gesprek. Op woensdag 10 september, de datum van deze publicatie, was het rustig in onze gemeente.

Informatie over radicalisering

Vragen, zorgen of informatie? Meld dit

Als het gaat om een effectieve aanpak van radicalisering, dan sluit de gemeente Huizen aan bij het landelijke beleid en bij andere gemeentes in Nederland waar dit speelt. Heeft u, als inwoner, vragen of zorgen? U kunt bij ons terecht. 

Contact met de gemeente

  • Heeft u vragen of informatie? Belt u tijdens kantooruren naar (035) 528 14 28 (afdeling Veiligheid). Of stuur een e-mail naar gemeente@huizen.nl.
  • Een acute situatie? Meld dit dan zoals gebruikelijk bij de politie via 0900 88 44. Bij spoed via 112.