Informatie radicalisering

Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid en onze democratie. De overheid zet met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme in op een krachtige en brede aanpak om de dreiging het hoofd te bieden en aanslagen te voorkomen. Het Actieprogramma is gestart in augustus 2014. Het bestaat uit maatregelen die enerzijds gericht zijn op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en anderzijds op het voorkomen van radicalisering. Deze repressieve en preventieve maatregelen worden in samenhang toegepast (Bron: website NCTV). De gemeente Huizen is aangesloten bij het landelijke Actieprogramma. 

Contact met de gemeente

  • Heeft u vragen, zorgen of informatie? Meld dit dan bij de gemeente. Belt u tijdens kantooruren naar (035) 528 14 28 (afdeling Veiligheid). Of stuur een e-mail naar gemeente@huizen.nl.
  • Is er een acute situatie? Meld dit dan zoals gebruikelijk bij de politie via 0900 88 44. En bij spoed via 112.