Disclaimer

De onderstaande websites zijn van de gemeente Huizen:

  • www.huizen.nl
  • www.adviesinformatie.nl
  • www.huizenklimaatbewust.nl
  • www.zwembadsijsjesberg.nl
  • www.gemeenteraadhuizen.nl
  • www.huizenhavenvantgooi.nl
  • www.digitaalsociaalpleinhbel.nl

De gemeente streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan dit niet garanderen. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina's en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Het is niet toegestaan om stukken van de website(s) van de gemeente Huizen te publiceren zonder bronvermelding en toestemming van de gemeente Huizen.

Links naar andere websites

Op de websites van de gemeente Huizen staan links naar websites of services van derden. De gemeente Huizen is niet verantwoordelijk voor de informatie en de veiligheid op deze websites en de naleving van de privacywetgeving door derden.

Verzoeken plaatsen link(s)

De gemeente neemt verzoeken om op huizen.nl (en haar andere websites) een link te plaatsen naar een andere website in behandeling als:

  • dit logisch aansluit bij de inhoud van een tekst op de gemeentelijke website;
  • dit in het verlengde ligt van de publieksrelevante informatie die de gemeente via haar site verstrekt; en er sprake is van een relatie tussen gemeente en aanvrager;
  • de eigenaar van de website waarmee gelinkt wordt, hier geen bezwaar tegen heeft.

Alleen verzoeken van derden die betrokken zijn bij activiteiten of de dienstverlening van of namens de gemeente komen in aanmerking. Zo’n link maakt deel uit van de berichtgeving over een onderwerp en komt niet automatisch terug op de webpagina met relevante links.